Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring


Generelt

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foresatte dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

På skidager og ekskursjoner som arrangeres i regi av skolen, skal elever som trenger det få gratis tilgang til utstyr som er nødvendig for å gjennomføre undervisninga.

Målgruppe


Pris


Kriterier / VilkårAnnen informasjon


Kontaktinformasjon

 • Helene Hansen  Bakka
 • Rektor
 • Telefon: 35 08 28 11
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Renate  Øien
 • Enhetsleder/rektor
 • Telefon: 35082920
 • Faks: 35 08 25 65
 • Christine Michelle  Kollenberg
 • Kommunalsjef oppvekst
 • Mobil: 41200142
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Torget 1 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer