Politiske møter, planer og prosjekter

Politiske møter og møtedokumenter, folkevalgte råd og utvalg, prosjekter og planer, økonomiplaner og busjett


 13.12.2019 09:38  Skriv ut

Planer og prosjekter

Her finner du en oversikt over planer og prosjekter i kommunen som for eks hele- og omsorgsplan og kulturplan.
Les mer

Sist Oppdatert:  13.12.2019 09:51  Skriv ut

Økonomiplaner og budsjetter

Her finner du en oversikt over kvartalsrapporter, budsjett og årsmelding. Les mer...

Sist Oppdatert:  23.02.2015 14:35  Skriv ut

Sakskart og møtebøker

Som innbygger og bruker av offentlige tjenester kan du på Kommunens eInnsyn følge med på politiske saker, finne medlemmer i råd og utvalg, samt søke i postlister.

 

“Dersom du ønsker å få tilgang til eller lese saker som er behandlet politisk før 31.10.2007, kan du ta kontakt med arkivtjenesten på telefon 35 08 26 10 eller sende en e-post til   postmottak@tinn.kommune.no så skal vi hjelpe deg med å skaffe til veie aktuelle dokumenter


Sist Oppdatert:  03.11.2020 11:41  Skriv ut

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Tinn kommune bruker hovedutvalgsmodellen for organisering av det politiske arbeidet med:

                                         
Ordfører S.Bergsland
                         
  Ordfører Steinar Bergsland (H)
E-post: steinar.bergsland@tinn.kommune.no
Tlf: 404 02 513Oversikt over kommunenes politiske råd og utvalg finner du her

Reglement for politiske organer finner du her.

POLITISK KONTOR:

Formannskapssekretær:
Karianne Ørnes

Epost: Karianne Ørnes

Tlf 417 00 409

Sist Oppdatert:  15.05.2020 09:49  Skriv ut

Regler for spørretime

I Tinn kommune er det vedtatt offentlig spørretime før det settes møter i kommunestyret, formannskapet, kultur og oppvekstutvalget, levekårsutvalget og samfunns- og miljøutvalget.

Alle, med unntak av utvalgets møtende medlemmer, kan stille spørsmål eller gi en meningsytring. 
Spørsmål kan stilles skriftlig eller muntlig. 

Det gjennomføres inntil 15 minutters offentlig spørretid i møtesalen.


For mer informasjon klikk på lenke her.


Sist Oppdatert:  02.10.2019 10:12  Skriv ut