Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)


Generelt

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Målgruppe


TT-kort gis til personer mellom 12 og 67 år, som har sterk og varig forflytnings-
og/eller orienteringshemming. Dersom man har fått brukertillatelse før fylte 67 år, vil
denne automatisk fortsette etter 67 år (med mindre det skjer endringer i brukerstatus).

Blinde eller sterkt svaksynte og/eller permanent rullestolbrukere kan bli
vurdert som tt-brukere også etter fylte 67 år. Brukergodkjenning krever gyldig
legeerklæring på at man er sterkt og varig forflytnings- og/eller orienteringshemmet.

Institusjonsbeboere:
Personer som bor på institusjon kan ikke bli godkjent som tt-bruker. Som unntak
gjelder unge funksjonshemmede midlertidig plassert på institusjon.

Bil:
Personer som har trygdefinansiert bil kan ikke godkjennes som tt-bruker. Personer
som selv er i stand til å kjøre bil kan ikke bli godkjent som tt-bruker.
 

Pris


Kriterier / Vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

Praktisk opplysning
Veiledning

For å bli vurdert som tt-bruker må søknadsskjema og legeerklæringsskjema fylles ut. Det må søkes elektronisk.
Godkjent bruker vil få tilsendt tt-kort fra Rogaland Taxi AS. Kortene er personlige og kan ikke brukes av andre.

Bestilling av tur og betaling:
transport bestilles hos drosjesentralen.
På hver tur må tt-brukeren betale en egenandel på 25,- pr tur, dvs kr 50 t/r.  Brukeren kan velge å betale en høyere egenandel for å strekke ut beløpet.

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Du kan få hjelp med klagen ved å henvende deg til saksbehandler

 

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

 • Kristin Vatnar  Leikanrud
 • Generalist servicetorget
 • Telefon: 35082600
 • Ann Kristin  Sauro
 • Generalist
 • Mobil: 41 70 04 80
 • Anne Berit  Næss
 • Leder
 • Telefon: 35 08 26 01
 • Mobil: 97 59 68 24
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Tone Marit  Sauro
 • Generalist Servicetorget
 • Telefon: 41 70 04 82
 • Mobil: 41 70 04 82
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 Rjukan
 • Besøksadresse
 • Torget 2
 • Åpningstid
 • 0800-1530 Mandag - fredag

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema