Ledsagerbevis for funksjonshemmede


Generelt

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Kriterier / Vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Annen informasjon

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis - søknad

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Klagemulighet

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.

Kontaktinformasjon

 • Kristin Vatnar  Leikanrud
 • Generalist servicetorget
 • Telefon: 35082600
 • Ann Kristin  Sauro
 • Generalist
 • Mobil: 41 70 04 80
 • Anne Berit  Næss
 • Leder
 • Telefon: 35 08 26 01
 • Mobil: 97 59 68 24
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Tone Marit  Sauro
 • Generalist Servicetorget
 • Telefon: 41 70 04 82
 • Mobil: 41 70 04 82
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 Rjukan
 • Besøksadresse
 • Torget 2
 • Åpningstid
 • 0800-1530 Mandag - fredag

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema