Psykiske helsetjenester


Generelt

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.

Psykiatritjenesten består av:

Kommunal poliklinikk i Storgata 7.
Her er det tre spesialsykepleiere i psykiatri;
 Gro Vaa og Frøydis Miland. I tilegg er det KTP( kordinerende tillitsperson, rus/psykiatri) Willy Jørgensen.

Dagsenter i Storgata 9.
Her jobber psykiatrisk hjelpepleiere 
Marit Lien og Aino Sørsvang.

 

Dagsenter i Tinn Austbygd.
Her jobber psykiatrisk hjelpepleier
Marit Fuglesteg.

 

Solvang bofellesskap i Tinn Austbygd.
Her jobber avdelingssykepleier Mona Sandquist.

 

 

 

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Mennesker med en psykisk lidelse

Kriterier / Vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Annen informasjon

Hjelp til hjelp
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn
helsenorge.no - psykisk helse

Praktisk opplysning
Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du må kontakte din fastlege for å bli henvist til Psykiatritjenesten.

Søknadsfrist


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontaktinformasjon

 • Aino  Sørsvang
 • psykiatrisk hjelpepleier, Rjukan
 • Telefon: 35 08 29 92
 • Send e-post
 • Marit  Fuglesteg
 • Psykiatrisk hjelpepleier, Solvang bofelleskap
 • Telefon: 35 08 28 90
 • Send e-post
 • Cathrine  Løvgren
 • Sykelpleier
 • Telefon: 35 08 26 00
 • Marit  Lien
 • Hjelpepleier, Rjukan
 • Telefon: 35 08 29 90
 • Send e-post
 • Frøydis  Miland
 • Leder
 • Telefon: 35 08 29 98
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Anette  Glosimot
 • Leder Solvang bofellesskap
 • Telefon: 93633810
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Storgata 9 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer