Hjemmekompostering av matavfall


Generelt

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

Kommunen tilbyr:

 • Gebyrreduksjon - 20%
 • Kompostbeholderen skal være godkjent av kommunen

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris

Kommunale avgifter

Det lokale avfallsselskapet, Grønn hverdag og det lokale hagelaget

Annen informasjon

Det norske hageselskap
Svanemerkede kompostbeholdere

Søknaden sendes til

Tinn kommune, postboks 14, 3661 Rjukan

Kontaktinformasjon

 • Jan Arvid  Gravklev
 • Enhetsleder
 • Telefon: 41621958
 • Mobil: 41 62 19 58
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 Rjukan
 • Besøksadresse
 • Torget 2
 • Åpningstid
 • 0800-1530 Mandag - fredag