Renovasjon


Generelt

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Avfallsmottak-priser
Kommunale avgifter

Praktisk opplysning
Veiledning

Mårvik avfallsplass har åpent onsdag fra kl. 07.30 - 17.30 og fredag fra kl. 07.30 - 12.30

Øvre Telemark Gjenvinning har åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 07.30 - 15.30 og hver onsdag fra kl. 07.30 - 17.30

Begge avfallsplassene har åpent hver første lørdag i mnd fra kl. 09.00 - 15.00

Teknisk avdeling håndterer kommunens kommunale renovasjonsordning.  Kommunen har også renovasjon for hytter.