Skatteattest


Generelt

Du trenger skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune. Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt) eller bestille det elektronisk fra Altinn (se lenka nedenfor). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Attesten blir sendt til deg innen to virkedager etter at bestillingen er mottatt.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune til en verdi over 500 000 kroner eks mva. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

Søknad om skatteattest fra Altinn

Følg linken og logg inn > gå til søknadskjema >gå til attestbestilling og følg instruksjoner.

Skatteetaten er organisert som skattekontor i fem regioner. Skattekontoret er en samling av det tidligere likningskontoret, skattefogdkontoret og fylkesskattekontoret i én organisasjon regionalt.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret regionalt vil kunne gi nærmere opplysninger rundt ordningen med skatteattester.

Klagemulighet

 

Klage på vedtak

 

Kontaktinformasjon

  • Sigvald  Olesrud
  • Rådgiver
  • Telefon: 35 08 26 00
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Sam Eydes gate 57 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog