Kulturmidler


Generelt

Tilskudd til kulturformål

I Tinn kommune er det mulig å søke på 4 ulike lokale tilskuddsordninger til kulturformål.

Idrett og friluftsliv defineres som kultur i denne ordningen, da det ikke er egne kommunale tilskuddsordninger i denne kategorien. Formålet med kommunalt tilskudd er å stimulere og videreutvikle det lokale kulturlivet, samt bidra til å skape gode opplevelser, aktiviteter og møteplasser for kommunens innbyggere.

 

Søknad

Søknadsfrist 1. mars hvert år for kategoriene: 

1)Gjentagende kultur- og idrettsarrangementer

2)Kulturtiltak/prosjekt/aktivitet/arrangement

3) Løypekjøring

4) Driftstilskudd

a) Frivillige lag og foreninger

b) Samfunnshus og grendehus

Alle må bruke elektronisk søknad. Link finnes i margen til høgre.

Kontakt servicetorget dersom veiledning er nødvendig.

 

Retningslinjer/kriterier

Følgende retningslinjer og kriterier regulerer tilskudd fra Tinn kommune til kulturformål i kommunen.

Link til retningslinjer og kriterier finnes i margen til høyre.
Retningslinjer

 

Klagemulighet

Søker har på vanlig måte klagegang på vedtaket i tråd med Forvaltningslovens regler.

Kontaktinformasjon

  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Storstulgata 1 3660 RJUKAN

Aktuelle skjema