Byggeskikkpris, kulturpris, frivillighetspris og dialektpris


Generelt

Byggeskikk, kultur, dialekt og frivillighetspris
 

Tinn kommunes byggeskikkpris kriterier:

1 a.      Alternativ: Bevaring

Kandidater til prisen vil være eksisterende byggverk og/eller anlegg som er restaurert, utvidet og/eller tilbakeført i respekt for tradisjon etter opprinnelig arkitektur og byggeskikk, og som kan inspirere og være et forbilde for andre byggherrer. Gode prinsipper og metoder for bygningsvern skal legges til grunn men, også integrasjon av nye materialer og form ved utvidelse av eksisterende byggverk.

 

1b.       Alternativ: Nybygg

Kandidater til prisen er stedstilpassede nybygg eller anlegg som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø, kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk og samtidig representere og stimulerer til nyskaping. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og bør oppfylle sentrale kvaliteter innenfor ny arkitektur, miljø og universell utforming.

 

2.         Aktuelle kandidater kan være både private og offentlige/halvoffentlige bygg/anlegg. Med kandidater menes bygg/anlegg, ikke personer. Arbeidet skal fremstå som fullført og som aktuelle kandidater vurderes bygg/anlegg ferdigstilt i løpet av de 3 siste år.

 

Byggeskikkprisen er tidligere tildelt:

1988      Løitegård
1989      Rjukan Data-Jernbaneplassen 1
1992      Bøenstunet borettslag

1990      Tinn trygdekontor

               Per Thorud, Sam Eydesgate 142
1994      Rjukan Politikammer
1996      Blått til Lyst
1999      Sunogården-Helge Gunnar Lurås
2000      Hardangervidda 
              nasjonalparksenter
2001     Tinn Sparebank
2005     Flemming Gilhauge
2008      Tveito Alle 3
2009      Cowardgården
2010      Bergsmoen gård
2011      Sigurdsrud gamle butikk   
2012      «Den gamle brannmesterboligen»
               og postkontor, Solveig Grimsrud
2013      Trafokiosken
2014      Elevheimen

2015      Ikke utdelt

2016      Kallekiosken

2017      Ikke utdelt

2018      Birkelands gate 8a og Professor                   Tronstadgate 3 c

2019      Villaveien 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinn kommunes kulturpris kriterier:

1.         Prisen kan tildeles nåværende og tidligere aktive kunstnere, utøvere og formidlere som er fra, eller bor i Tinn kommune eller har sitt virke i Tinn kommune. Prisen kan også tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig.

 

2.         Prisen er en hederspris til mottakeren for verdifull kunstneriske eller idrettslige prestasjoner, eller for lang og framstående innsats som har gjort seg særlig fortjent til en slik honnør ved aktiv og engasjert deltakelse innenfor det kulturelle området i Tinn.

 

Kulturprisvinnere er tidligere tildelt:

1981      Gunnar Dahle
1982      Anne Marie Aarstad
1983      Hølje Dahle
1984      Halvor Holte
1985      Helge Dahl
1986      Rjukan IL
1987      Reidar Hole
1988      Gunnar Odd Hagen sen.
1989      Nils Haukås
1990      Arne Olesrud
1991      Tore Bystrøm
1992      Per Pynten
1993      Jon Haukås                       
1994      Margit Tollefsjord
1995      Olav Øyaland
1996      Bernhard Brennemoe
1997      Bjørn Myhre
1998      Gro & Hølje Brekka
1999      Rallar,n
2000      Johan Fjeldhøi
2002      Franco Bertelli
2005      Elisabeth Spockeli
2006      Ole John Tveito
2007      Sigmund Holte
2008      Doris Ek
2009      Cirkus Zibylla
2010      Per Berntsen
2011      Hans Ragnar Valebjørg
2012      Arne Hagen
2013      Unni Boksasp
2014      Budeiene Nanfrid Røysland,
              Ingebjørg Håvardsrud og
              Barbro Stordalen                            

2015  Agitato

2016      Kamerina kulturverksted

2017      Bjørn Steinar Iversen                                                                                                                                  

2018      Evy Eilertsen

2019      Gro Synnøve Brekka

 

 

Tinn kommunes frivillighetspris kriterier:

”En initiativrik person/personer, institusjoner, lokal forening eller gruppe som utfører og har utmerket seg med frivillig innsats og engasjement eller har bedret trivsel og livskvalitet for innbyggere eller lokalsamfunnet i Tinn kommune. Prisen skal honorere det frivillig arbeidet som er lagt ned over et lengre tidsrom, et tidsavgrenset prosjekt eller er av betydelig omfang. Det frivillige arbeidet kan være utført innen alle deler av samfunnslivet.”

 

Frivillighetsprisen er tidligere tildelt:

2011      Jenny og Raymond Hammeren
2012      Ikke utdelt
2013      Titti Øvereng
2014      Kolbjørn og Jørgen Sando
                                                         
2015   Tommy Storøygard

2016      Berit Melby

2017      Grethe Vrålstad Hansen

2018      Jan Roger Næset og Odd Terje
              Mathisen

2019      Bjørn Hallvard Sauro

 

 

Tinn kommunes dialektpris (opprettet 2016) tildeles:

«Einskildpersonar, lag og verksemder som i det daglege nyttar tinnmålet offentleg på ein ekte og konsekvent måte, enten i tale eller skrift, eller som på annan måte bidrar til å styrke språkidentiteten vår. Med offentleg i tale eller skrift meinas aviser, tv, radio, sosiale media, m.m. «

 

Dialektprisen er tidligere tildelt:

2016      Joar Lurås

2017      Tor Dale Svendsen

2018      Berit Rognsjord

2019      Ragnar Dybdal

Kontaktinformasjon

  • Postadresse
  • Postboks 14, 3660 Rjukan
  • Besøksadresse
  • Storstulgt. 1, 3660 Rjukan
  • Åpningstid
  • kl. 08.00 - 15.30

Lover og retningslinjer