Kulturskole


Generelt

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Kulturskolen i Tinn gir tilbud til elever i grunnskolen og videregående skole innen de estetiske fagene.

Kulturskolen er også kulturelt ressusrssenter til nytte for øvrig musikk og opplæringsmiljø, frivillige lag og foreninger samt aktuelle offentlige og private institusjoner.

Kulturskolen holder til i Rjukanhuset, men undervisning foregår også rundt i kommunen.

Hos oss får du undervisning i musikk, dans og animasjon.  De fleste har undervisning en gang i uka.  Har du time alene, har du vanligvis undervisning i 25 min.  Har du time sammen med andre blir timen lenger.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Pris

 

 

 

 

Kulturskolesatser

Kriterier / Vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Du kan søke om opptak i kulturskolen fra hjemmesiden.  Hovedopptak er 1. juni.

Kulturskolen har egen hjemmeside.

 

Annen informasjon

Norsk kulturskoleråd

Søknadsfrist

Hovedopptaket er 1. juni,

hvis det er ledige plasser etter dette så tildeles de ledige plassene fortløpende etter søknadsfristens utløp.

Saksbehandling

Opptaksprosessen starter ved fristens utløp og er klar i løpet av juli måned.

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog