Frisklivssentral


Generelt

Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner. Tilbudene kan inneholde helsesamtale, fysisk aktivitet, kostholdsendring og røykeslutt.
Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralene er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.
Den fysiske aktiviteten foregår fortrinnsvis utendørs. Hensikten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.

MÅLGRUPPE:

 • Personer som trenger hjelp til endring av levevaner.

 • Personer som trenger hjelp til mestring av helseutfordinger med eller uten sykdom.

 • Alle aldre.

 

Aktuelle samarbeidspartnere kan være

 • arbeidsgivere
 • bruker- og innvandrerorganisasjoner
 • fastleger
 • frivillige organisasjoner
 • Nav
 • private aktører
 • spesialisthelsetjenesten

Klagemulighet

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

 • Ingebjørg  Bjåen
 • Kommunefysioterapaut/Folkehelsekoordinator
 • Mobil: 47 61 92 84
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Storgata 16 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog