Koordinerende enhet


Generelt

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er et kontaktpunkt for samarbeid internt og eksternt. Enheten skal gi informasjon til brukere eller pasienter som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering eller rehabilitering.

Koordinerende enhet skal:

 • ta imot spørsmål i forhold til hvilke tjenester som tilbys i det offentlige hjelpeapparatet
 • ta imot henvendelser fra deg som har behov for koordinering av tjenester og/eller individuell plan
 • ta imot henvendelser fra samarbeidspartnere, intern og ekstern, som er i kontakt med personer som har behov for individuell plan og/eller opprettelse av ansvarsgruppe.
 • være en pådriver –og et kontaktpunkt for samarbeid
 • bidra til synlige og lett tilgjengelige tjenestetilbud, og sørge for at det legges til rette for et helhetlig tilbud, der tjenestene ses i sammenheng
 • ha det overordnede ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer
 • ha ansvar for koordinering av pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern og rusbehandling (fra 1.1.19)

Har du spørsmål kan du kontakte koordinerende enhet på følgende måte:

Telefon: 41700504  mellom kl. 9.00 – 14.30

Epost: ke@tinn.kommune.no

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på helsenorge.no

I Tinn kommune kan du kontakte Koordinerende enhet for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus:

Telefon: 41700504  mellom kl. 9.00 – 14.30

Epost: ke@tinn.kommune.no

 

 

  

 

Kontaktinformasjon

 • Postadresse
 • Leder Terje Bjerkehagen Postboks 14, 3661 Rjukan
 • Besøksadresse
 • Sandvikensplass 1, 3660 Rjukan
 • Åpningstid
 • kl.09.00 - kl.14.30

Tjenestekatalog