Fastlege


Generelt

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Fastlegen skal også hjelpe deg med å velge behandlingssted, dersom du skal få utført en behandling på et sykehus.

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Legetjenesten: Tinn kommune har 8 fastleger og 2 turnusleger fordelt på Rjukan og Tinn Austbygd.

RJUKAN LEGESENTER, HELSEHUSET besøksadresse: STORGT.16, 3660 RJUKAN
TLF 35082960

Kontoret er åpent mandag til fredag 
kl. 08.00 - kl 15.00

Telefontid fra kl 08.00 - kl 14.30

Laboratoriets åpningstider vil være kl 08.00 - kl. 14.00 mandag - torsdag og kl 08.00 -
kl 13.00 fredager.

3 av fastlegene har fellesliste; dette fremgår av oversikt på www.helsenorge.no. Fastleger med fellesliste deler fastlegeoppgavene seg imellom og har rullerende arbeidstid hvor kun en lege er tilstede hver uke. 

Behov for øyeblikkelig hjelp utenom kontortid: ring legevakt tlf 116 117 

Legevakt utover kontortid fra kl. 14.00. Døgnvakt lørdag og søndag. Tlf. 116117

AUSTBYGDA LEGEKONTOR, TINN HELSETUN, 3650 TINN AUSTBYGD TLF 35 08 23 30 FAX 35 08 23 36
Åpent man. og ons. kl 08.00-14.00, fredag 08.00- 13.30
Legevakt utenfor kontortid: tlf. 116117


 

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge har rett til fastlege. Personer med D-nummer som ikke er asylsøkere, har ikke rett til fastlege.

Pris

Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling per sms eller via Internett, skal du ikke betale noe ekstra for det.

Behandling og undersøkelse hos lege - egenandeler

Kriterier / Vilkår


Praktisk opplysning
Veiledning

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Helsenorge om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Hvis du ikke har internett, ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med legetjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer
474 86 882.

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

 • Sjur Widme  Ohren
 • Kommunelege
 • Telefon: 35 08 29 60
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Oddvar  Halvorsen
 • Lege
 • Telefon: 35 08 23 30
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Roger  Hatlen
 • Fastlege
 • Telefon: 35 08 29 60
 • Yang  Xue
 • Helsestasjonslege/Fastlege
 • Telefon: 35082950
 • Send e-post
 • Stein Helge  Røsbekk
 • Fastlege
 • Telefon: 35 08 29 60
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Storgata 16 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog