Helsestasjon


Generelt

Helsestasjonen for barn følger barnet fra fødsel til skolealder. På helsestasjonen får du
 • Svangerskaps- og barselomsorg, blant annet tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Helsestasjonen vil også gi råd eller tilby kurs om foreldrerollen og om samliv. Du kan få prevensjonsveiledning og rekvirering av prevensjonsmiddel.
 • Helseundersøkelser og vaksinasjon for barn fra de er nyfødte til de når skolealder.
 • Hvis du har barn med spesielle behov eller som er kronisk syke eller funksjonshemmede, vil helsestasjonen samarbeide med annet helsepersonell for at barnet skal få det rette tilbudet.
 • Hjelp til god psykisk helse og forebygging av psykiske vansker.
Helsestasjonen har et spesielt ansvar for å følge med på barn og familier i potensielt vanskelige livssituasjoner og vil sørge for hjelp og oppfølging både til barn og deres foreldre.

Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

 

Rjukan helsestasjon:
Besøksadresse:
Helsehuset, Rjukan helsestasjon, Storgt.16, 3660 Rjukan

Tlf. 35082950​

Åpningstid:
mandag-fredag 08.00 -15.30

Telefontid:

Mandag-fredag 08.00 - 14.00

Barnekontroller
Helsesøster: tirsdag 08.30-15.00 
Lege og helsesøster: onsdag 08.30-13.00

Svangerskapskontroll
Lege og jordmor: tirsdag
Jordmor: onsdag

Reisevaksinasjon
Hver fredag

Helsestasjon for ungdom
Onsdag 14.30-17.00, alle skoleferier 14.30 - 15.30
Uten timeavtale med helesøster og lege.
 


Helsestasjon i Tinn Austbygd
Besøksadresse:
Tinn Helsetun, 3650 Tinn Austbygd.

Åpningstid
Fredag fra kl.09.00-15.00 en gang pr måned.
Timeavtale  tlf. 35 08 29 50

Pris

Tjenesten er gratis.

Vaksiner - prisliste

Annen informasjon

Amming og mat til spedbarn
Barn i flerspråklige familier
Barnevaksinasjonsprogrammet
Dette skjer på svangerskapskontrollene
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Helsestasjon og skolehelsetjenesten (helsenorge.no)
Hjelpetilbud i kommunen

Praktisk opplysning
Veiledning

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontaktinformasjon

 • Inger Grethe  Hvammen
 • Helsesykepleier barn 0-5 år
 • Telefon: 35082950
 • Mobil: 41700437
 • Send e-post
 • Elisabeth  Delos Santos
 • Helsesykepleier skolehelsetjenesten
 • Telefon: 35082950
 • Mobil: 91836652
 • Send e-post
 • Beate  Lie
 • Telefon: 35 08 29 59
 • Faks: 35 08 25 65
 • Ingebjørg  Drivarbekk-Åmot
 • Helsesykepleier barn 0-5 år, skolehelsetjeneste
 • Telefon: 35082950
 • Mobil: 41700489
 • Send e-post
 • Louise  Sørensen
 • Helsesykepleier skolehelsetjenesten
 • Telefon: 35082950
 • Mobil: 90674788
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Storgata 16 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer