Feiing og tilsyn med fyringsanlegg


Generelt

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Hvis du har installert et nytt ildsted eller gjort store endringer på et eksisterende ildsted, må du melde fra til kommunen.

Målgruppe

Eiere av alle bygninger med pipe.

Kriterier / Vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Praktisk opplysning
Veiledning

Eiere av bolig og hytte/fritidsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn på sms og mail et par dager i forkant, så lenge du er registrert i kontaktregister for offentlig forvaltning. Hvis du ikke er registrert kan du gå inn på www.norge.no eller www.varslemeg.no og legge inn personlig info.

Hvis tidspunktet ikke passer, må du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing(enten ved at noen er til stede,stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies)vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig.

 

 

 

Saksbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved feil og mangler ved fyringsanlegget som ikke kan rettes på stedet, vurderer feieren i hvert enkelt tilfelle å gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette avviket. Du som huseier må gi tilbakemelding om når retting blir gjort innenfor denne fristen. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Klage på vedtak

Er du ikke fornøyd med tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med Tinn kommune/Servicetorget. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen er kommunens  egen klagenemd.

 

Kontaktinformasjon

  • Ken Espen  Drager
  • Brannsjef
  • Telefon: 48275314
  • Mobil: 48 27 53 14
  • Faks: 35 08 25 65
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Torget 1 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer