Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse


Generelt

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Praktisk opplysning
Veiledning

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Saksbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse eller ettergivelse skal fattes av formannskapet.

Klagemulighet

Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

Kontaktinformasjon

  • Sigvald  Olesrud
  • Rådgiver
  • Telefon: 35 08 26 00
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Sam Eydes gate 57 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer