Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt


Generelt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret v/økonomiavdelingen i Tinn kommune. Dette skal gjøres innen seks uker fra siste kunngjøring om at eiendomsskattelista er lagt ut.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Kriterier / Vilkår


Søknadsfrist


Saksbehandling

Klagenemnda i kommunen behandler klagen (kravet om overtakst).

Kontaktinformasjon

  • Øivind Rogne  Olsen
  • Juridisk rådgiver
  • Telefon: 90536271
  • Sigvald  Olesrud
  • Rådgiver
  • Telefon: 35 08 26 00
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Sam Eydes gate 57 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer