Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt


Generelt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Kontaktinformasjon

  • Sigvald  Olesrud
  • Rådgiver
  • Telefon: 35 08 26 00
  • Elin  Kittelsen
  • Førstesekretær
  • Mobil: 41 70 04 16
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Sam Eydes gate 57 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer