Fosterhjem


Generelt

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier / Vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Annen informasjon

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside

Søknaden sendes til

Henvendelse til BUF- etat, Kongsberg

Kontaktinformasjon

  • Mai Bente  Sletta
  • Leder barnevern
  • Telefon: 35082640
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Storgata 16 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog