Skolefritidsordning (SFO)


Generelt

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Pris

 

 

 

SFO pris

Praktisk opplysning
Veiledning

SFO-leder på skolen hjelper deg å søke.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

 • Jorunn  Øverland
 • Enhetsleder/rektor
 • Telefon: 35 08 27 70
 • Faks: 35 08 25 65
 • Helene Hansen  Bakka
 • Rektor
 • Telefon: 35 08 28 11
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Ajdin  Pasovic
 • SFO leder Rjukan
 • Telefon: 35082780
 • Mobil: 90918900
 • Send e-post
 • Renate  Øien
 • Enhetsleder/rektor
 • Telefon: 35082920
 • Faks: 35 08 25 65
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Torget 1 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog