Permisjon fra grunnskoleopplæring


Generelt

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Målgruppe


Pris


Kriterier / VilkårAnnen informasjon


Praktisk opplysning
Veiledning

Det er en fordel om du sender elektronisk søknad.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

 • Jorunn  Øverland
 • Enhetsleder/rektor
 • Telefon: 35 08 27 70
 • Faks: 35 08 25 65
 • Helene Hansen  Bakka
 • Rektor
 • Telefon: 35 08 28 11
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Kjersti  Volland
 • Enhetsleder/rektor
 • Telefon: 40 51 28 40
 • Mobil: 40 51 28 40
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Renate  Øien
 • Enhetsleder/rektor
 • Telefon: 35082920
 • Faks: 35 08 25 65
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Torget 1 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema