Nasjonalparkkommune logo

96 av kommunene i Norge har deler av sitt areal vernet som nasjonalpark (per november 2011).
Tinn er en av disse 33 kommunene som til nå  har fått status som nasjonalparkkommune.
Les mer om dette her.