verdensarvFoto: Per Berntsen

VERDENSARVTILSKUDD

Eiere av bygg innenfor «company town»-områdene i verdensarven fra perioden før 1945 kan søke om tilskudd til antikvarisk istandsettelse og/eller tilbakeføring. 
Bygg med dårlig tilstand, tilbakeføringsprosjekter og støtte til riktig materialbruk og arkitektonisk utforming skal prioriteres. Tilskudd skal i hovedsak dekke merkostnader ved antikvariske løsninger på inntil 30 % av totalkostnad.

Søknad sendes til Tinn kommune. Postmottak@tinn.kommune.no eller postboks 14, 3661 Rjukan

Søknad må inneholde beskrivelse av opprinnelig utforming (tegninger eller bilder), dagens tilstand (bilder) og framtidig utforming med tegninger og beskrivelser, samt kostnadsoverslag.

Søknadsfrist for 2020 er 1.mai og 1.september

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Søknadsskjema  

  • Kart som viser verdensarvområdene: (Det kan søkes tilskudd for bygninger som ligger i verdensarvområdet, innenfor de røde linjene i kartene.)
Kart Rjukan Mæl.
Kart Rjukan Villaveien Flekkebyen.
Kart Rjukan Sentrum.
Kart Rjukan Ingolfsland Tveito.
Kart Våer.