Skolebarn

Felles barn -  felles ansvar. Helhetlig innsats.

En nettside som gir informasjon om hvordan man kan hjelpe barn som har det vanskelig.

 Modellen er til for deg som er et barn som ikke har det greit, til deg som er fotballtrener, nabo eller ansatt i Tinn kommune. Modellen skal, ut fra hvem du er, gi deg aktuell informasjon om hvordan du kan få støtte til å snakke om det som er vanskelig, og til å handle.

Les mer