Sakskart og møtebøker

Som innbygger og bruker av offentlige tjenester kan du på Kommunens eInnsyn følge med på politiske saker, finne medlemmer i råd og utvalg, samt søke i postlister.

 

“Dersom du ønsker å få tilgang til eller lese saker som er behandlet politisk før 31.10.2007, kan du ta kontakt med arkivtjenesten på telefon 35 08 26 10 eller sende en e-post til   postmottak@tinn.kommune.no så skal vi hjelpe deg med å skaffe til veie aktuelle dokumenter