Byggeskjemaer

Infoland

Kart

Verdensarvkart

Planarkiv

Priser og gebyrer

Planer og prosjekter

 


Noen enkle bygningstiltak kan settes opp uten søknad.

Planlegger du å bygge garasje eller enkelt tilbygg uten å søke? Husk å sjekke planbestemmelsene som gjelder for din eiendom.

I mange områder er det for eksempel regler om hvor bygninger kan plasseres, hvor store de kan være eller om hvor stort areal som er tillatt på tomta. Disse reglene må følges for at du kan bygge uten å søke. Alle krav i teknisk forskrift gjelder. Avstandsregler må følges. Du kan ikke bygge over vann- og avløpsledninger.

Direktorat for byggkvalitet har laget veiledninger. Prøv veiviser her.

På Rjukan er store deler av bebyggelsen bevaringsverdig, med egne bestemmelser i kommunedelplan Rjukan. Det er også mer detaljerte reguleringsplaner i deler av byen. I regulerte hytteområder er det egne bestemmelser for det enkelte område. Mange hytter og boliger ligger i landbruks- natur og friluftsområder (LNF-områder) hvor det kan være behov for dispensasjon for å bygge. Du kan finne kommunedelplan eller reguleringsplaner.


Høydegrunnlaget endres for første gang på over 50 år

Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Da bør du vite at vi går over til nytt høydegrunnlag fra 10. juni 2016. Les mer ved å følge linken under.

Link til informasjonsbrev fra kartverket her.