Regler for spørretime

I Tinn kommune er det vedtatt offentlig spørretime før det settes møter i kommunestyret, formannskapet, kultur og oppvekstutvalget, levekårsutvalget og samfunns- og miljøutvalget.

Alle, med unntak av utvalgets møtende medlemmer, kan stille spørsmål eller gi en meningsytring. 
Spørsmål kan stilles skriftlig eller muntlig. 

Det gjennomføres inntil 15 minutters offentlig spørretid i møtesalen.


For mer informasjon klikk på lenke her.