Postlister

Tinn Kommune

Velkommen til Tinn kommunes offentlige postjournal på nett. Journalen inneholder en oversikt over  inngående og utgående post, samt  intern korrespondanse i kommunen.

Journalen inneholder informasjon om dokumenter for alle enheter bortsett fra de som er klient-, bruker- eller pasientrettede.

Registreringen er tilgjengelig i postjournalen to dager etter at dokumentene er journalført.

Oppføringer på kommunes postliste er tilgjengelig tre måneder tilbake i tid. Vi har begrenset dette av personvernhensyn.

Som standard vises i utgangspunktet kun de 200 siste registreringene, det er fordi store søk tar lenger tid. Dersom du ønsker flere treff kan du legge inn for eksempel datointervall og du vil da få inntil 1000 treff.


Tilsynsutvalet for Hardangervidda, Telemark

Tilsynsutvalet  i Telemark er ei nemnd med politisk oppnemnde medlemer frå Vinje og Tinn kommunar, som har ansvaret for lokal forvalting av nasjonalparken på Hardangervidda (den delen som ligg i Telemark) og Møsvatn Austfjell landskapsvernområde. 

Vinje kommune har leiar og Tinn kommune sekretariat for utvalet.

Tilsynsutvalet gjer vedtak etter vernereglane for verneområda i samsvar med delegasjon frå Miljøverndepartementet  og har også eit generelt tilsynsansvar.  Motorferdselsaker utgjer det største volumet på postlista, deretter  byggjesaker og uttaler i ulike samanhengar.

Offentleg postjournal inneheld oversikt over dokumenta som har kome inn til tilsynsutvalet og dei som er sendt ut. Journalen er tilgjengeleg ein dag etter at dokumentene er registrert.