Verdensarvsøknaden

Her kan dere se hele søknaden som gjorde oss til verdensarvkommune.


Sist Oppdatert:  15.11.2018 13:06  Skriv ut
Industriarbeidermuseet.

Norsk Industriarbeidermuseum Vemork

Les mer om det flotte museet.

Foto: Fotograf Jacobsen


Sist Oppdatert:  19.01.2016 14:59  Skriv ut
verdensarvFoto: Per Berntsen

VERDENSARVTILSKUDD

Eiere av bygg innenfor «company town»-områdene i verdensarven fra perioden før 1945 kan søke om tilskudd til antikvarisk istandsettelse og/eller tilbakeføring. 
Bygg med dårlig tilstand, tilbakeføringsprosjekter og støtte til riktig materialbruk og arkitektonisk utforming skal prioriteres. Tilskudd skal i hovedsak dekke merkostnader ved antikvariske løsninger på inntil 30 % av totalkostnad.

Søknad sendes til Tinn kommune. Postmottak@tinn.kommune.no eller postboks 14, 3661 Rjukan

Søknad må inneholde beskrivelse av opprinnelig utforming (tegninger eller bilder), dagens tilstand (bilder) og framtidig utforming med tegninger og beskrivelser, samt kostnadsoverslag.

Søknadsfrist for 2020 er 1.mai og 1.september

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Søknadsskjema  

 • Kart som viser verdensarvområdene: (Det kan søkes tilskudd for bygninger som ligger i verdensarvområdet, innenfor de røde linjene i kartene.)
Kart Rjukan Mæl.
Kart Rjukan Villaveien Flekkebyen.
Kart Rjukan Sentrum.
Kart Rjukan Ingolfsland Tveito.
Kart Våer.

 


Sist Oppdatert:  31.03.2020 10:04  Skriv ut
Banner

Litt av hvert


Sist Oppdatert:  19.01.2016 14:50  Skriv ut

Fredet

Svært mange bygninger i verdensarvområde har stor verneverdi/bevaringsverdi. Ta gjerne kontakt med Tinn kommune for informasjon om hvilke regler som gjelder. I tillegg er følgende objekter og områder fredet etter kulturminneloven.

 • Admini
 •  Rjukanhuset
 •  Babtistkirken
 •  Saaheim kraftstasjon
 •  Arbeiderbolig 
 •  Syretårn
 •  Rjukanbanen
 •  Krossobanen
 •  Fjøset m/fjøsgårdene 
 •  Vemork kraftstasjon 
 •  Hydro næringspark Rjukan
 •  313 bygget


Sist Oppdatert:  02.05.2017 14:10  Skriv ut