Kart over verdensarven

Verdensarven er kartlagt slik:

 

Verdensarvens kjerneområde er avgrenset med røde grenselinjer.

Buffersonen er området utenfor verdensarvområdet som er med å påvirke opplevelsen av kjerneområdet er avgrenset med blå grenselinjer.

 

Verdensarvstedets fremragende universelle verdier fremkommer gjennom de fire hovedkomponentene som er

-           Vannkraft (Lilla fargetoner)

-           Industri (Olivengrønne fargetoner)

-           Transportsystem Brune fargetoner)

-           Company town.  (Blå fargetoner)

 

Signifikante objekt:

Hver hovedkomponent er igjen inndelt i områder som kalles attributter. Innenfor hvert av disse områdene er det valgt ut  signifikante objekter. Dette er de kulturminnene innenfor verdensarvområdet som på best mulig måte fremhever de nasjonale og internasjonale viktige kulturhistoriske verdiene.

 

Oppsluttende verdier:

Områder eller objekter som deltar i å fortelle historien.