Borgerlig vigsel

Før dere gifter dere
må Skatteetaten/folkeregisteret sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.  Det betyr at dere må sende inn: 

 • egenerklæring
 • forlovererklæring
 • erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
 • melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Alle disse skjemaene finner dere her:  Skatteetatens hjemmeside med skjema for inngålse av ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, må dere søke om kommunal vielse. Prøvinsattest er gyldig i 4 måneder.
Ta kontakt med kommunen på tlf. 35082600 eller postmottak@tinn.kommune.no hvis dere lurer på noe. 

Vigselstilbudet

 • Det er ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet i Tinn kommune.
 • Vigsler av brudefolk gjennomføres på hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.30.  Vigsler i denne perioden er gratis.
 • Vigsler utenom hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.30 kan avales.  Disse vigslene belastes med kr. 500,-.
 • Frist for å melde inn ønske om vigsel settes til minimum 30 dager før vigselen skal finne sted.

Vigselslokale
Tinn kommune tilbyr følgende vigselslokaler:

 • Kommunestyresalen
 • Formannskapssalen
 • Ordførers kontor
 • Bibliotekkjelleren.

Tinn kommune sørger for enkel pynting.  Ekstra pynting må dekkes av brudeparet.  Det bør på forhånd være avklart hvor mange gjester som skal være tilstede slik at det settes opp nok stoler til gjester.

Hvis brudeparet ønsker vigsel i et annet lokale eller ute, må det avtales på forhånd.  Eventuelle kosntader til dette må dekkes av brudeparet selv.

Gjennomføring av vigsel
To vitner må være tilstede under sermonien.  Dette kan være forlovere eller to andre myndige personer.  Brudefolkene skal legitimere seg for vigsler før vigsel foretas. 

Vigsler skal lese opp det borgerlige vigselsformularet under seremonien.

Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk ut over dette, dersom brudeparet ønsker det. Dette må brudeparet selv ordne og avtale med kommunen og vigsler i god tid før vigselsdato.

Prøvingsattesten fra folkeregisteret utgjør også melding om vigsel og vigselsbok. Skjemaet melding om vigsel skal fylles ut av vigsler. Brudeparet og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen.

Kommunens retningslinjer for borgerlig vigsel finner du her: https://kommune24-7.no/tinn/bruker?retur=%2ftinn%2f701310&shortname=701310&securitylevel=3