Kontakt oss

 

Ring Servicetorget på tlf.nr. 35 08 26 00 når du skal ha kontakt med kommunen.

 

                        opningstiderservicetorget

 

Åpent alle hverdager. Mandag til fredag fra kl 08.00 - 15.30

Servicetorget er kontaktpunktet mellom innbyggere, brukere og kommunen. På servicetorget skal innbyggere og brukere få råd, veiledning og hjelp til hvordan det skal søkes om f.eks. byggetilltatelse og barnehageplass, samt foreta søknaden og få svar.

Servicetorgets oppgaver og tjenester: TT kort, Ledsagerbevis, Parkeringskort for forflytningshemmede, Ambulerende skjenkebevilling, Kommunale avgifter og vannmålere, Startlån og boligtilskudd, Kartutsnitt, Nabovarsel ,hjelp til enkel byggesak ,Kommunekassa, hjemmeside,sentralbord, kopiering og generelle henvendelser.

Generalistene på servicetorget kan enten hjelpe deg direkte eller finne riktig saksbehandler for deg. De kan være behjelpelige med å finne den informasjonen du søker, hjelpe deg med utfylling av elektroniske søknader mv. Servicetorget har oversikt over tilgjengelige saksbehandlere og kan sette deg videre til alle avdelingene i kommunen.

På servicetorget møter du:

Anne Berit Næss,

Tone Marit Sauro,

Liv Sollid,

Ann Kristin Sauro

Anne Gunleiksrud

Kristin Vatnar Leikanrud