Intranett

Velkommen til Tinn kommunes Intranett!
Her kan du som ansatt i Tinn kommune lese informasjon og finne det du trenger av instrukser og retningslinjer.
Meningen er at Intranettet skal være nyttig i din hverdag, og målet er at alle ansatte i Tinn kommune, selv om vi jobber spredt, skal ha mulighet for å kommunisere bedre med hverandre.

Hvordan kommer du inn?
Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til din enhetsleder.
Dersom du ikke får logget inn eller har glemt brukernavn/passord, kontakter du intranettets ansvarlige pr. e-post .

Hvordan bruker du intranettet?
Når du er logget inn, finner du et menypunkt som heter "Hjelp" helt øverst på siden. Der finner du en kort veiledning til intranettportalen. Les denne først.
Under hjelp ligger det også en oversikt over kontaktpersoner, som vil kunne svare på mye.