Høringer lokal forskrift Tinn kommune

Høring lokal forskrift - kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester

Tinn kommune legger med dette ut høring av lokal forskrift for kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Høringsperioden er 23.01.20 – 12.03.20

Innspill sendes Tinn kommune, PB 14, 3661 Rjukan eller postmottak@tinn.kommune.no

Innen 12.03.20

Dokumentet finner du her