Høringer


Forbudssoner ved oppskyting av fyrverkeri i Tinn kommune

Høringsbrev

Forskrift om forbudssoner ved oppskyting av fyrverkeri, Tinn kommune.

Soner:

Gvepseborg-Svadde

Krosso

Mæl


Frist for å uttale seg

Frist for å komme med skriftlig kommentar er satt til 20.august 2020.

Høringssvar sendes på e-post eller som brev:

Postadresse:

E-post:

Tinn kommune
Postmottak
Postboks 14
3661 Rjukan

postmottak@tinn.kommune.no


_________________________________________________________________________________________________________________________

Tinn kommune legger med dette ut høring av lokal forskrift for kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Høringsperioden er 23.01.20 – 12.03.20

Innspill sendes Tinn kommune, PB 14, 3661 Rjukan eller postmottak@tinn.kommune.no

Innen 12.03.20

Dokumentet finner du her


__________________________________________________________________________________________________________________________Utvidelse av felt H2 i Gaustaområdet - Offentlig ettersyn. Dokumenter finnes i lenken over. 

Merknader til planforslaget sendes til postmottak@tinn.kommune.no eller Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan. 

Planavdelingen


Høringsfrist innen 15.04.2020