Økonomi

Her finner du en oversikt økonomiregelement, økonomiplaner, budsjetter, tertialrapporter og årsmeldinger.

Økonomiregelement 

Årsberetning og regnskap 2019

Utvidet årsmelding 2019

1. tertial 2020

År 

Økonomiplaner  Budsjett Tertialrapporter   Årsmeldinger

 2020

Økonomiplan for 2020-2023 Kommunestyrets vedtak til budsjett 2020 
Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2020
 1.tertilal   
 2019

Økonomiplan for 2019-2022

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2019

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2019


1.tertial

2.tertial
 Årsberetninger og regnskap 
Utvidet årsmelding
2018

Økonomiplan for 2018-2021

Revidert øk.plan 2018 -2021


Kommunestyrets vedtak til budsjett 2018


Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2018

1.tertial

2.tertial

 Årsmelding og årsregnskap
 2017
Økonomiplan 2017-2020

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2017

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2017

1.tertial 

2.tertial

 Årsmelding og årsregnskap
 2016
 Økonomiplan 2016-2019

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2016

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2016


1.tertial 

2.tertial 
 Årsmelding og årsregnskap
 2015
Økonomiplan 2015-2018 

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2015

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2015

 
1.tertial 

 2.tertial
 Årsmelding og årsregnskap 
 2014
Økonomiplan 2014-2017
Kommunestyrets vedtak til budsjett 2014

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2014

1.tertial 

2.tertial 

 Årsmelding og årsregnskap
 2013  


Kommunestyrets vedtak til budsjett
2013-øk.plan 2012-2016

1.tertial 

2.tertial 

Årsmelding og årsregnskap Tinn kommune Rjukanbadet 

 1. tertial
 År Tertialrapporter
 Årsregnskap

 
 2020  
 2020
Årsmelding og årsregnskap 2019

 2019
1.tertial 2019

2.tertial 2019
 
     
 
2018

1.tertial 2018

2.tertial 2018

 
Årsmelding og årsregnskap 2018

2017 

1.tertial 2017

2.tertial 2017 

Årsmelding og årsregnskap 2017 
 2016 1.tertial 2016

2.tertial 2016 

 Årsmelding og årsregnskap 2016
 2015 1.tertial 2015

2.tertial 2015 
 
Årsmelding og årsregnskap 2015
 2014 1.tertial 2014

2.tertial 2014
 
Årsmelding og årsregnskap 2014
 2013 1.tertial 2013

2.tertial 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013