Samfunnshus/kulturhus


Generelt

I Tinn kommune finnes:

1 kulturhus: Rjukanhuset
4 samfunnhus: Onarheim, Atrå, Dølehalle og Hovin.
6 grendehus: Våer, Rollhuset, Gjøystheim, Haugatun, Lurheim, Fjellvang.
1 speiderhus:  Rjukan.

Rjukanhuset er definert som et regionalt kulturhus og eies og drives av Tinn kommune.

Rjukanhuset er fredet.

Det ble bygget som Folkets Hus av Arbeiderforeningene på Rjukan,
og ved åpningen i 1930 ble det karakterisert som "det flotteste samfunnshus i Norden".
Økonomiske nedgangstider og arbeidskonflikter på 30- tallet førte til at arbeiderbevegelsen overdro Folkets Hus til Norsk Hydro i 1935, hvoretter navnet ble endret til Rjukanhuset.

Tinn kommune kjøpte kulturhuset i 1989 og i 1991 ble ny kinosal innviet.

Rjukanhuset innholder:

  • Kino (Verdensteateret) for film, teater, revy, konserter
  • Samfunnshus m/store sal, mellom, sal og lille sal (møter, konferanser, konserter, arrangement)
  • KinoGalleri for utstillinger
  • Kinokafe
  • Lydstudio
  • Kulturadministrasjon Tinn kommune
  • Tinn kommunes Kulturskole

Kontakt kulturkontakt Robert Jenbergsen på rjukan.kino@tinn.kommune.no  for utleie.

 

 

 

 

 

Klagemulighet

Klage på vedtak