Man kan avgi stemme på følgende måte:

Er du usikker på om du har stemmerett ? - les her

 

Slik stemmer du før valget  (forhåndstemming)

 

 

Slik stemmer du hjemmefra (for de som er bevegelsehemmet)

 

 

Slik stemmer du på valgdagen

 

 

For mer informasjon se den nasjonale siden for årets Stortingsvalg på https://valg.no/

 

 

Valgresultater