Planer og prosjekter

Her finner du en oversikt over planer og prosjekter i kommunen som feks helse-og omsorgsplan og kulturplan. Les mer

Sist Oppdatert:  26.02.2015 13:16  Skriv ut

Økonomiplaner og budsjetter

Her finner du en oversikt over kvartalsrapporter, budsjett og årsmelding. Les mer...

Sist Oppdatert:  23.02.2015 14:35  Skriv ut

Sakskart og møtebøker

Som innbygger og bruker av offentlige tjenester kan du på Kommunens eInnsyn følge med på politiske saker, finne medlemmer i råd og utvalg, samt søke i postlister.

“Dersom du ønsker å få tilgang til eller lese saker som er behandlet politisk før 31.10.2007, kan du ta kontakt med arkivtjenesten på telefon 35 08 26 10 eller sende en e-post til   postmottak@tinn.kommune.no så skal vi hjelpe deg med å skaffe til veie aktuelle dokumenter


Sist Oppdatert:  20.07.2018 13:03  Skriv ut

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Tinn kommune bruker hovedutvalgsmodellen for organisering av det politiske arbeidet med:

Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland

Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (SP)
E-post: Bjørn Sverre Sæberg Birkeland
Tlf: 35 08 25 01

Ordførerens ukeplan

Oversikt over kommunenes politiske råd og utvalg finner du her

POLITISK KONTOR:

Formannskapssekretær: Inger B. Meland

Epost: Inger B. Meland

Tlf 35 08 25 02


Sist Oppdatert:  05.02.2018 08:22  Skriv ut