Vaksiner


Generelt

Kommuneelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

 • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
 • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
 • vaksinasjon mot pandemisk influensa
 • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Influensavaksine til utsatte grupper gis av fastlege, på sykehjemmene og av hjemmesykepleien.

Pris

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Vaksiner - prisliste

Kriterier / Vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Annen informasjon

Barnevaksinasjon
Om vaksiner (helsenorge.no)
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Praktisk opplysning
Veiledning

Rjukan helsestasjon har åpningstid for reisevaksinasjon: 
Fredag kl.08.00-14.00
Bare timeavtaler.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

 • Beate  Lie
 • Ledende helsesykepleier
 • Telefon: 35082950
 • Mobil: 90 23 90 07
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Storgata 16 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer