Skolene

Det er fem skoler i kommunen vår, to barneskoler, en ungdomsskole, en 1-10 skole og en kombinert skole- og barnehage.
I tillegg har vi en privat skole,Tinn Montessoriskole. Kommunen har også voksenopplæring.

 

Skoleruta for 2017/2018

Skoleruta for 2018/2019

Vedtekter for SFO

Elektronisk skjema for skole

Elektronisk skjema for SFO

Felles barn - felles ansvar. Helhetlig innsats.