Borgerlige vigsler

Fra 1. januar 2018 har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Tinn kommune

Fra og med 1. januar 2018 er det kommunen som har ansvaret for gjennomføring av borgerlig vigsel.

Kriterier/vilkår
Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg.  Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Les mer