Postlister

Tinn Kommune

Velkommen til Tinn kommunes offentlige postjournal på nett. Journalen inneholder en oversikt over  inngående og utgående post, samt  intern korrespondanse i kommunen.

Journalen inneholder informasjon om dokumenter for alle enheter bortsett fra de som er klient-, bruker- eller pasientrettede.

Postjournalen er tilgjengelig to dager etter at dokumentene er registrert.

Tilsynsutvalet for Hardangervidda, Telemark

Til venstre finn du den offentlege postjournalen til Tilsynsutvalet for Hardangervidda

Tilsynsutvalet  i Telemark er ei nemnd med politisk oppnemnde medlemer frå Vinje og Tinn kommunar, som har ansvaret for lokal forvalting av nasjonalparken på Hardangervidda (den delen som ligg i Telemark) og Møsvatn Austfjell landskapsvernområde. 

Vinje kommune har leiar og Tinn kommune sekretariat for utvalet.

Tilsynsutvalet gjer vedtak etter vernereglane for verneområda i samsvar med delegasjon frå Miljøverndepartementet  og har også eit generelt tilsynsansvar.  Motorferdselsaker utgjer det største volumet på postlista, deretter  byggjesaker og uttaler i ulike samanhengar.

Journalen inneheld oversikt over dokumenta som har kome inn til tilsynsutvalet og dei som er sendt ut.

Dersom du ynskjer innsyn i dokument på postjournalen,  finst det ei lenke der som kan klikkast på for bestilling.