Postlister

Tinn Kommune

Velkommen til Tinn kommunes offentlige postjournal på nett. Journalen inneholder en oversikt over  inngående og utgående post, samt  intern korrespondanse i kommunen.

Journalen inneholder informasjon om dokumenter for alle enheter bortsett fra de som er klient-, bruker- eller pasientrettede.

Postjournalen er tilgjengelig to dager etter at dokumentene er registrert.

Tilsynsutvalet for Hardangervidda, Telemark

Tilsynsutvalet  i Telemark er ei nemnd med politisk oppnemnde medlemer frå Vinje og Tinn kommunar, som har ansvaret for lokal forvalting av nasjonalparken på Hardangervidda (den delen som ligg i Telemark) og Møsvatn Austfjell landskapsvernområde. 

Vinje kommune har leiar og Tinn kommune sekretariat for utvalet.

Tilsynsutvalet gjer vedtak etter vernereglane for verneområda i samsvar med delegasjon frå Miljøverndepartementet  og har også eit generelt tilsynsansvar.  Motorferdselsaker utgjer det største volumet på postlista, deretter  byggjesaker og uttaler i ulike samanhengar.

Journalen inneheld oversikt over dokumenta som har kome inn til tilsynsutvalet og dei som er sendt ut.

 Dersom du ynskjer innsyn i dokument på postjournalen til Tilsynsutvalet for Hardangervidda, kan du ta kontakt på e-post til postmottak@tinn.kommune.no. Journalen er for tida dessverre ikkje tilgjengeleg elektronisk på grunn av skifte av IT system. Innan sommaren 2019 vil den bli tilgjengelig på kommunens heimeside att.

 Journalen er tilgjengelig to dager etter at dokumentene er registrert.