Planer og prosjekter

Boligsosial handlingsplan
Eigarskapsmelding Tinn kommune 2019-2020
Folkehelseplan 
Helse- og omsorgsplan  2018-2025
Planstrategi for Tinn kommune 2016-2019 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
Strategisk næringsplan    
Parkeringsplan 
Tinn kommuneplan 2017-2029-Samfunnsdelen 
Reiselivsstrategi for Tinn kommune 2019-2029
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2017

 

Tinn kommune har fått omstillingsstatus fra Telemark fylkeskommune, og er tildelt omstillingsmidler.  Bakgrunnen for tildelingen er kommunens særlige utfordringer etter nedleggelse av akuttfunksjonen og døgnbehandling på sykehuset.
Les mer om prosjektet her