Økonomi

Her finner du en oversikt økonomiregelement, økonomiplaner, budsjetter, tertialrapporter og årsmeldinger.

 Økonomiregelement 

 

År 

Økonomiplaner  Budsjett  Tertialrapporter   Årsmeldinger
 2019

Kommuneplanens handlingsdel
og
Økonomiplan 2019-2022

 

     
2018

Økonomiplan for 2018-2021

 

  1.tertial 2018   
 2017 Økonomiplan 2017-2020 Kommunestyrets vedtak til budsjett 2017

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2017

   
 2016  Økonomiplan 2016-2019

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2016

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2016

1.tertial 2016

2.tertial 2016
 Årsmelding og årsregnskap 2016
 2015 Økonomiplan 2015-2018 

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2015

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2015

 1.tertial 2015

 2.tertial 2016
 Årsmelding og årsregnskap 2015
 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtak til budsjett 2014

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2014

1. tertial 2014

2. tertial 2014

 Årsmelding og årsregnskap 2014
 2013  


Kommunestyrets vedtak til budsjett 2013-øk.plan 2012-2016 1 tertial 2013
2 tertial 2013
Årsmelding og årsregnskap 2013 

Tinn kommune Rjukanbadet KF

 År

 Tertialrapporter

Årsmeldinger 

2016

Årsmelding og årsregnskap 2016

 

2015     2014

1.tertial 2014

2.tertial 2014

1.tertial 2015

 

  2013
1.tertial 2013
2.tertial  2013

 Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2014

 

.