MOT

TINN ET LOKALSAMFUNN MED MOT

Tinn har siden 2000 vert en kommune med MOT. I februar 2010 fornyet kommunestyre avtalen og Tinn kommune ble et lokalsamfunn med MOT.

Lokalsamfunn med MOT er en helhetsmodell for å nå best mulig inn til ungdom med MOTs filosofi og budskap i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarena. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer som gir positiv energi til seg selv og sine omgivelser.

MOTs visjon:
Varmere og tryggere oppvekstmiljø.

MOTs grunntanke:
Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.
Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre.
Drive holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.

MOTs grunnantakelser:
Mot er den viktigste egenskapen et menneske har.
Mennesket er skjørt og sårbart - og et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser.
Mennesket er robust og motstandsdyktig - og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid.

MOTs grunnverdier:
MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

I Tinn kommune får alle ungdomsskole elever MOT opplæring på skolen, både på Rjukan ungdomsskole og på Atrå barne og ungdomsskule. MOT er inne i hver klasse 15 ganger i løpet av de tre årene de går i ungdomsskolen. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.