Stilling ledig

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og med byen Rjukan som kommunesenter.

 

Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdannings tilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv.

Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner. Rjukan er på UNESCO`s verdensarvliste for sin arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service.

Tinn kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke.

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der ansvar, myndighet og praktisk arbeidet knyttet til daglig drift ligger i den enkelte enhet.  Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk samt lokale retningslinjer og reglement.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn eller funksjonsnedsettelse. Tinn kommune er en IA-virksomhet og vi arbeider sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

ID 1078 Fysioterapeut, 70% vikariat

ID 1077 Avdelingssykepleier Solvang bofellesskap, vikariat, 100% stilling 

ID 1070 Tinn Helsetun - Avdelingssykepleier - 100% dagtid - fast ny søknadsfrist 14.06.2018

ID 1071 Arkivkonsulent/informasjonsforvalter

ID 1072 Ledig stilling ved Rjukan barneskole

ID 1073 Bioingeniør eller annen relevant kompetanse, 45% fast, Legekontoret Tinn Austbygd

ID 1074 Enhetsleder pleie og omsorg hjemmetjenesten