Høringer

Her finner du planer lagt ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser og merknader til planer sendes postmottak@tinn.kommune.no eller til Tinn kommune, Postboks 14, 3661  Rjukan.  Husk å merke hvilke plan uttalelsen/merknaden gjelder.

Navn    Vedlegg Til Plan Lagt Ut  ​Frist 
Adressering av Hydros gamle fabrikkområde på Rjukan

Kommunen foreslår ¨å gi gamle fabrikkområdet navnet Hydroparken.  Videre er dt ønske om å nytte de gamle etablerte numrene på bygningene i adressene.

 Sak 2018/4840 Hydroparken

 

11.12.2018 07.01.2019