Høringer

Her finner du planer lagt ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser og merknader til planer sendes postmottak@tinn.kommune.no eller til Tinn kommune, Postboks 14, 3661  Rjukan.  Husk å merke hvilke plan uttalelsen/merknaden gjelder.

 

 

Navn

Plantype

Lagt ut på høring

Høringsfrist

Kommuneplan 2017-2029

Samfunnsdelen

 

07.03.2017

05.05.2017