Høringer

Her finner du planer lagt ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser og merknader til planer sendes postmottak@tinn.kommune.no eller til Tinn kommune, Postboks 14, 3661  Rjukan.  Husk å merke hvilke plan uttalelsen/merknaden gjelder.

Navn    Vedlegg Til Plan Lagt Ut  ​Frist 
Høring av ny trafikksikkerhetsplan 2018-2023   11.10.2018 01.12.2018
Høring av ny VA-forskrift

Forsrkiften har som formål å gi bestemmelser om beregning og innbetaling av begyrer som abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester.

Merknader til VA-forskriften sendes elektronisk til postmottak@tinn.kommune.no merket med saksnummer 2018/4740 knyttet til tittelen.

Vedlagt foreligger forslag til VA-forskrift og følgebrev.

Tinn-ny VA-forskrift

Tinn - Følgebrev VA-forskrift

 

05.10.2018

19.11.2018

Høring av ny slam-forskrift

Forskrift har som formål å sikre mijømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig forsvarlig håndtering av slam i Tinn kommune

Merknader til slam-forskrift sendes elektronisk til postmottak@tinn.kommune.no og merkes med skasnummer 2018/4741 knyttet til tittelen.

Vedlagt foreligger forslag til slamforskrift og følgebrev.

Tinn - ny slamforskrift

Tinn - Følgebrev slamforskrift

 

 05.10.2018 19.11.2018

Høring av sanitærreglement

 

Sanitærrelementet har som formål å fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjnestene, stiller for tilknytning og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg.

Sanitærreglementet består av to deler, en administrativ del og en teknisk del.  De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, men de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Merknader til sanitærreglementet sendes elektronisk til postmottak@tinn.kommune.no merked med saksnummer 2018/4742 knyttet til tittelen.

Vedlagt foreligger forslag til sanitærreglementet og følgebrev.

Tinn - Sanitærreglementet administrativ del

Tinn - Sanitærreglementet teknisk del

Tinn - Følgebrev Sanitærreglementet

 05.10.2018  19.11.2018