Høringer

Her finner du planer lagt ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser og merknader til planer sendes postmottak@tinn.kommune.no eller til Tinn kommune, Postboks 14, 3661  Rjukan.  Husk å merke hvilke plan uttalelsen/merknaden gjelder.

 

 

Navn    Vedlegg Til Plan Lagt Ut  Frist 

Vann og avløpsnorm
for Tinn kommune

Tinn kommune 
VA-norm 
191017


Vedlegg 1
Typetegning 
vannkum


Vedlegg 2
Typetegning spillvannskum


Vedlegg 3
Typetegning overvannskum


Vedlegg 4
Typetegning sluk


Vedlegg 5
Typetegning grøftetverrsnitt


Vedlegg 6a
Kumkort 
Tinn MAL


Vedlegg 6b 
Kumlokk Tinn EKSEMPEL


Vedlegg 7
Prosedyre for overtakelse av 
VA-anlegg


Vedlegg 8
Beskrivelse 
leveranse av pumpestasjon


Vedlegg 9
Sjekkliste 
overtakelse ledningsanlegg


Vedlegg 10
Sjekkliste 
overtakelse pumpestasjoner 
og trykkøkere


Vedlegg 11
Beregning av vannmengder


Vedlegg 12
Beregning av spillvannsmengde


Vedlegg 13
Beregning av overvannsmengder


Vedlegg 14
Abonnementkort stikkledninger

 021.11.17  
 Gravenorm- 
Retningslinjer
 for graving i kommunale veger
parker og friområder

Vedlegg Retningslinjer 
2.11.17  24.11.17