Høringer

Her finner du planer lagt ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser og merknader til planer sendes postmottak@tinn.kommune.no eller til Tinn kommune, Postboks 14, 3661  Rjukan.  Husk å merke hvilke plan uttalelsen/merknaden gjelder.

 

 

Navn

Vedlegg til plan        

Lagt ut på høring

Høringsfrist

Samlokalisering av Tinn kommunes
helse-og omsorgstjenester

 

 Valg av sted for samlokalisering av HO-tjenester

Delrapport 2-Normann Consulting

Mulighetsstudie-Rjukan sykehus

Mulighetsstudie-området ved Eldres hus

Brev fra Sykehuset Telemark om samlokalisering

Gjennomgang av helse-og omsorgstjenester-rapport fra Agenda Kaupang

 

20.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2017