Høringer

Her finner du planer lagt ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser og merknader til planer sendes postmottak@tinn.kommune.no eller til Tinn kommune, Postboks 14, 3661  Rjukan.  Husk å merke hvilke plan uttalelsen/merknaden gjelder.

Navn    Vedlegg Til Plan Lagt Ut  ​Frist 
Høring Reiselivsstrategi

Åpen høring: Reiselivsstrategi for Tinn kommune
Nåværende reiselivsstrategi for Tinn kommune er under revidering.
Arbeidet har pågått siden april 2018. Det har vært invitert til og gjennomført 3 åpne møter, samt møter og samtaler med enkeltbedrifter og grupper av bedrifter. 

Forslag til ny strategi er basert på innspillene som er kommet på disse møtene, og det er dermed en plan som er skapt av aktørene i Tinn.

Strategien er ute på høring t.o.m. 31. august. Tilbakemeldinger blir så bearbeidet, og handlingsplan med tiltak lages. Endelig forslag til strategi overleveres rådmann 1. oktober for politisk behandling i løpet av 2018. Vi ønsker flest mulig tilbakemeldinger på vårt forslag. 

Tilbakemeldinger kan gis på følgende måter:

  • Svar på spørsmålene i undersøkelsen her: HØRING REISELIVSSTRATEGI    
  • Send epost direkte til prosjektleder Karin Rø: karin@rjukan360.no.
  • På frokostmøte tirsdag 28. august kl 08:00 hos StartOPP Rjukan i Skriugata 26.
Frist for innspill: 31. august.

13.07.2018 31.08.2018
Høyring - utbygging av breiband

Kontaktperson i Tinn kommune er Dagfinn Jaren, tlf. 952 14 603

Innspel kan de sende som vanleg brevpost til Tinn kommune eller osm epost til postmottak@tinnkommune.no
Merk innspelet med: Høyringsuttale breibandutbygging 2018

 25.07.2018 24.08.2018