Digital post

Tinn kommune går nå over til å kommunisere på nett med innbyggere og virksomheter/organsiasjoner. Det gir en enklere hverdag for deg som innbygger, med bedre tjenester og raskere svar. Når kommunen sender post til deg, får du varsel på SMS eller e-post om hvor du skal logge inn for å lese brevet. Hvis du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot slik kommunikasjon på nett.


 07.11.2018 12:44  Skriv ut

Digital post fra Tinn kommune

Skrevet av Ann Kristin Marumsrud, 21. juni 2017

Digital kommunikasjon er hovedregelen når offentlige virksomheter (Stat, kommunen og fylkeskommuner) henvender seg til innbyggere og virksomheter. Dersom innbygger ikke ønsker digital kommunikasjon må innbyggeren selv reservere seg i et nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister eller ringe 800 30 300.  Du kan lese mer om dette med reservasjon på denne siden www.norge.no.

Virksomheter kan ikke reservere seg mot å motta posten digital fra det offentlige

Tinn kommune sender posten digitalt til innbyggernes valgte digitale postkasse, Digipost eller eBoks. De som ikke har valgt digital postkasse vil få posten fra kommunen i Altinn. De som har reservert seg mot å få posten sin digitalt fra det offentlige vil fortsatt få den på papir.

Du vil få et varsel på SMS eller på e-post om at du har fått ny post fra Tinn kommune.

Fakta om digital post til virksomheter og organisasjoner

Post fra Tinn kommune til virksomheter og organisasjoner blir nå sendt digitalt til Altinn. I Altinn er det normalt bare daglig elder og styreformann som har tilgang. Det kan være fornuftig å delegere rolle og rettighet til å åpne post på vegene av virksomheten til administrativt personale. Det er også mulig å sette opp en varslingstjeneste i Altinn slik at det er administrativt personale som får melding om når det kommer ny post til virksomheten/organisasjonen i Altinn.

Dersom du trenger bistand til å delegere roller og rettigheter i Altinn ber vi deg ta kontakt med brukerstøtten til Altinn på telefon 75 00 60 00, eller benytter deg av veiledningene som ligger på hjemmesiden til Altinn

Virksomheter kan ikke reservere seg mot å motta posten digital fra det offentlige.

Fakta om digital post til innbyggere

Dersom du har valgt digital postkasse, Digipost eller eBoks – vil du få to varsler om at du har mottatt post fra kommunen. Varslingsplikten anses som oppfylt fra kommunens side etter to varsel og du vil ikke motta dokumentene på papir dersom du ikke åpner og leser posten digitalt.

Dersom ikke har valgt postboks, men har lest skattemeldingen din i Altinn, vil du få posten fra kommunen i meldingsboksen i Altin. Dersom du åpner posten din i Altinn innen 40 timer, vil ikke brevet bli sendt deg på annen måte.

Hvis du derimot ikke leser brevet elektronisk i Altinn i løpet av disse 40 timene, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten.

Dersom du reserverer deg mot å motta posten digitalt fra det offentlige i kontakt- og reservasjonsregisteret https://brukerprofil.difi.no/minprofil/ vil posten blir skrevet ut på papir og sendt deg direkte umiddelbart.

 


Sist Oppdatert:  22.06.2017 10:27  Skriv ut