Digital post

Skrevet av Ann Kristin Marumsrud, 6. november 2014

Tinn kommune går nå over til å kommunisere på nett med innbyggere og virksomheter/organsiasjoner. Det gir en enklere hverdag for deg som innbygger, med bedre tjenester og raskere svar. Når kommunen sender post til deg, får du varsel på SMS eller e-post om hvor du skal logge inn for å lese brevet. Hvis du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot slik kommunikasjon på nett.

Digital post fra Tinn kommune

Skrevet av Ann Kristin Marumsrud, 2. oktober 2015

Digital kommunikasjon skal være et reelt førstevalg for kommunens innbyggere og virksomheter

Tinn kommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester. Dette er et ledd i vår strategi om bedre service og raskere svar til våre innbyggere og et viktig ledd i prosessen for en døgnåpen kommune.

 

Fakta om digital post til innbyggere

Forvaltningsloven ble i februar i år endret slik at digital kommunikasjon er hovedregelen når offentlige virksomheter (Stat, kommunen og fylkeskommuner) henvender seg til innbyggere og virksomheter. Dersom innbygger ikke ønsker digital kommunikasjon må innbyggeren selv reservere seg i et nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister eller ringe 800 30 300.  Du kan lese mer om dette med reservasjon på denne siden www.norge.no

Tinn kommune har så smått begynt å sende post digitalt til innbyggere og virksomheter via Altinn. I første omgang vil dette gjelder post fra Enhet for plan og landbruk, brann, renhold, kultur, rådmannskontor, økonomiavdelingen og kemneren. Øvrige tjenesteområder vil også etter hvert ekspedere sin post digitalt.

Det betyr at heretter vil du få et varsel på SMS og e-post, om at du har fått ny post fra Tinn kommune. Pr. i dag sender vi posten til din meldingsboks i Altinn. I praksis betyr det at post fra Tinn kommune vil du finne samme sted som selvangivelsen og andre elektroniske dokumenter du får fra det offentlige.

Pr. i dag har kommunen bare støtte for utsending til din meldingsboks i Altinn, men etterhvert skal kommunen sende posten digitalt til den digitale postkassen du selv har valgt. Du som innbygger kan kostnadsfritt velge mellom e-Boks eller Digipost for å motta brev fra det offentlige.

 

Fakta om digital post til virksomheter og organisasjoner

Post fra Tinn kommune til virksomheter og organisasjoner blir nå sendt digitalt til Altinn. I Altinn er det normalt bare daglig elder og styreformann som har tilgang. Det kan være fornuftig å delegere rolle og rettighet til å åpne post på vegene av virksomheten til administrativt personale. Det er også mulig å sette opp en varslingstjeneste i Altinn slik at det er administrativt personale som får melding om når det kommer ny post til virksomheten/organisasjonen i Altinn.

Det er utarbeidet to veiledere for hvordan man kan delegere roller og rettigheter i Altinn. Disse finner du i venstremenyen.

 

  1. Delegere roller og rettigheter for mottak av post i Altinn for kommuner.
  2. Delegere roller og rettigheter i virksomheter for mottak av post i Altinn fra kommuner.

Hvordan skal du bli varslet om at du har ny post fra kommunen?

For at du skal få varsel om at du har fått post fra Tinn kommune, er det viktig at du logger deg på www.altinn.no og registrerer det mobilnummeret og den e-postadressen du ønsker å bli varslet på om at du har fått ny post fra kommunen.

Det gjøres fra topp menyen Min profil | velg den du representerer (Firmanavn eller deg selv) | avhengig av hvem du representerer velger du “Din kontaktinformasjon” eller “Felles kontaktinformasjon om virksomheten.” Her kan du registrere den e-postadressen og det mobilnummeret som du ønsker å bli varslet på

Du kan fortsatt få brevet på papir i posten

Dersom du åpner posten din i Altinn innen 48 timer vil ikke brevet bli sendt deg på annen måte.

Hvis du derimot ikke leser brevet elektronisk i Altinn i løpet av disse 48 timene, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten.

Dersom du reserverer deg mot å motta posten digitalt fra det offentlige i kontakt- og reservasjonsregisteret https://brukerprofil.difi.no/minprofil/ vil posten blir skrevet ut på papir og sendt deg direkte umiddelbart.


Sist Oppdatert:  05.10.2015 13:34  Skriv ut