Økonomi

Her finner du en oversikt økonomiregelement, økonomiplaner, budsjetter, tertialrapporter og årsmeldinger.

-- Økonomiregelement 

 

År 

Økonomiplaner  Budsjett Tertialrapporter   Årsmeldinger
 2019

Kommuneplanens handlingsdel
og
økonomiplan for 2019-2022

 

 Kommunestyrets vedtak til budsjett 2019

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2019

 

   
2018

Økonomiplan for 2018-2021

Revidert øk.plan 2018 -2021

 

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2018

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2018

 

 

 

 

 1. tertial

2.tertial

 Årsmelding og årsregnskap
 2017 Økonomiplan 2017-2020 Kommunestyrets vedtak til budsjett 2017

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2017

1.tertial 

2.tertial

 Årsmelding og årsregnskap
 2016  Økonomiplan 2016-2019

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2016

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2016

1.tertial 

2.tertial 
 Årsmelding og årsregnskap
 2015 Økonomiplan 2015-2018 

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2015

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2015

 1.tertial 

 2.tertial
 Årsmelding og årsregnskap 
 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtak til budsjett 2014

Kommunestyrets vedtak til betalingssatser 2014

1. tertial 

2. tertial 

 Årsmelding og årsregnskap
 2013  


Kommunestyrets vedtak til budsjett
2013-øk.plan 2012-2016
1 tertial 

2 tertial 

Årsmelding og årsregnskap Tinn kommune Rjukanbadet 

 År Tertialrapporter
 Årsregnskap

 
 2018

1.tertial 2018

 
Årsmelding og årsregnskap 2018

 2017 

1.tertial 2017

2.tertial 2017 

Årsmelding og årsregnskap 2017 
 2016 1.tertial 2016

2.tertial 2016 

 Årsmelding og årsregnskap 2016
 2015 1.tertial 2015

2.tertial 2015 
 
Årsmelding og årsregnskap 2015
 2014  1.tertial 2014

 2.tertial 2014
 
Årsmelding og årsregnskap 2014
 2013  1.tertial 2013

 2.tertial 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013